Producenci
Kontakt

Apteka Wrzosowa

  • Adres
    ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 40 
    95-100 Zgierz
  • Telefon kontaktowy
    (42) 717 17 17

Zezwolenie na prowadzenie apteki

Konto bankowe:

ING Bank Śląski

44 1050 1461 1000 0092 0776 8657

Mapa dojazdu

Łódzki Wojewódzki 

Inspektorat Farmacuetyczny

 ul. Fabryczna 25 , 90-341 Łódź

 tel: (0-42) 630-21-71

e-mail: sekretariat@lwif.pl
e-mail: kancelaria@lwif.pl

www.lwif.pl

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1) Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: EP - Farm Konopka – Jóźwiak, Mokros spółka jawna z siedzibą w Łodzi (90 – 558) przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 61/63, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000466145, nr NIP: 7272789413, nr REGON: 101622858. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: E-mail: apteka-wrzosowa@wp.pl

2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy biznesowej, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obowiązków podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)

3) Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zadań wynikających ze współpracy biznesowej.

4) Czas przetwarzania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być ponoszone wobec administratora danych. Ponadto, dane mogą być przetwarzen także dłużej, jeśli wymogi prawne będą do tego zobowiązywały.

5) Odbiorcy danych osobowych
Dane udostępnione przez Pana/Panią będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych lub podmiot władzy publicznej w celu realizacji obowiązków prawnych.

6) Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do: - żądania dostępu do swoich danych osobowych - żądania sprostowania swoich danych osobowych - żądania usunięcia swoich danych osobowych - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - żądania przenoszenia danych osobowych

7) Skarga do organu nadzorczego
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl